You are here

V galerii Czech Photo Centre představil Miloš Sedláček svou tvorbu za poslední dekádu. Vystaveno bylo téměř padesát fotografií ze čtyř stěžejních cyklů – Struktura stínu, Okrajiny, Architektura v nás a Stěny, ploty, horizonty. Doprovodná výstava studentů s názvem Tvýma Očima vycházela ze soutěže, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT. Jejím cílem je upoutat zájem studentů o dění a život kolem sebe.