You are here

Fakulta elektrotechnická ČVUT přivítala v pátek 10. listopadu dopoledne 2023 všechny středoškoláky a středoškolačky, kteří se v našich laboratořích seznámili s klíčovými technologiemi pro elektromobilitu.