You are here

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve svých měřících vozech nově začal využívat inovovanou verzi zařízení pro souběžné testování mobilních sítí tří operátorů. Díky měřícímu systému bude moci regulátor provádět dlouhodobé nepřerušované testování za pohybu a výsledky přenášet do mapových podkladů ihned po dokončení měření. 13 boxů zařízení F-Tester® 4drive-box v celkové hodnotě 9 430 135 korun vyvinuli a vyrobili odborníci na katedře telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Součástí představení nového řešení byla akční ukázka schopností měřícího systému F-Tester v prostředí městské části Praha 6 a Roztok u Prahy. Vyplynulo z ní, že nejlepší pokrytí mobilním signálem 4G/5G je v okolí Vítězného náměstí a ulice Jugoslávských partyzánů. Naopak na nejslabší signál se musí připravit návštěvníci Tichého údolí v Roztokách. Rychlost přenosu dat ovlivňuje zejména pokrytí signálem ze základnové stanice, sumární šířka spektra využívaná v dané oblasti mobilním operátorem a momentální využití sítě uživateli.