You are here

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. Další informace najdete na Facebooku. Záznamy přednášek najdete také na YouTube. program přednášek: https://fyzika.fel.cvut.cz/cs/fyzikalni-ctvrtky/ facebook: https://www.facebook.com/fyzikalni.ctvrtky Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkjTp2Vsuha6-07yN70o9G0