You are here

Soutěžní přehlídka Druhá kůže představuje studentské projekty vytvořené v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS). Soutěž pro své studenty pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze vždy po skončení zimního semestru. Cílem soutěže je představení rozdílných přístupů navrhování staveb pro bydlení, podpora talentovaných studentů formou účasti na výstavě a finančních odměn pro oceněné projekty, reflexe ateliérové výuky a diskuze o metodice výuky navrhování staveb na Fakultě architektury ČVUT. Soutěžní projekty nominují vedoucí ateliérů, a to maximálně tři projekty z jednoho ateliéru. O vítězi rozhoduje přibližně v polovině trvání výstavy odborná porota složená ze tří externích nezávislých členů (architektů) a dvou závislých členů (vylosovaných zástupců vedoucích ateliérů a ZANů, jejichž studenti se přehlídky nezúčastňují).