You are here

Povedené kolokvium FJFI ze 17. dubna 2024 je za námi. Především děkujeme inspirativním přednášejícím – panu docentovi Ľubomíru Sklenkovi z Katedry jaderných reaktorů a panu profesorovi Jakubu Handrlicovi z Právnické fakulty Univerzity Karlovy – za úvodní slovo díky děkanovi naší fakulty, panu docentovi Václavu Čubovi. Na dvojpřednášku 17. dubna 2024 přišlo přes sto lidí, všem děkujeme za účast! Tentokrát jsme řešili na kolokviu dvě témata – za prvé budoucnost malých modulárních reaktorů v ČR i ve světě a jakou mají šanci prosadit se proti těm stávajícím; za druhé jsme zkoumali z pohledu mezinárodního práva, jak se postavit k malým modulárním reaktorů a k plovoucím reaktorům, např. v neutrálních vodách. Po přednáškách se rozjela obsáhlá diskuse s mnoha dotazy diváků.