You are here

Výstava představuje 40 let obnovené samostatné Fakulty architektury na pražském ČVUT rekapitulací její historie symbolickou formou výběru 40 staveb pedagogů a absolventů školy, 66 osobností z jejich řad a jmen 4389 absolventů, kteří zde v uplynulých 40 letech studovali. Výstava je součástí širších oslav výročí 40 let obnovení samostatné Fakulty architektury na ČVUT v Praze.