You are here

Pan ředitel Martin Saitz vystoupil na samostatné přednášce, v níž oslovil naše studenty. Zaměřil se zejména na problém jejich kvalifikace, se kterou musí vstupovat do prostředí mezinárodních firem v současné době. Podpořil zejména nutnost jejich znalosti cizích jazyků, mezinárodního prostředí a mezinárodních firem, znalost ekonomických a manažerských oborů na jedné straně a technických oborů na straně druhé atd. MÚVS se ve svém studijním programu na tyto aspekty zaměřuje: studenti mají možnost studovat vybrané předměty v angličtině, studovat v rámci programu Erasmus v zahraničí, zúčastňovat se odborných stáží ve významných mezinárodních firmách v České republice a některých dalších mezinárodních programů, které MÚVS se zahraničními univerzitami pořádá. Pan ředitel Saitz tyto aktivity podpořil a prohlásil, že studenti musí tyto možnosti maximálně využít. Bez toho ve světě mezinárodního businessu nebudou úspěšní.