You are here

V dubnu 2022 pořádal MÚVS ČVUT výstavu elektromobilů značky Hyundai pod názvem Hyundai Day. Elektromobily byly k dispozici k vyzkoušení pro studenty a akademické pracovníky ČVUT. Hyundai Day byl současně propagací probíhajícího kurzu Management in Automotive Industry, který MÚVS organizuje v rámci spolupráce evropských technických vysokých škol programu EuroTeq pro studenty sedmi škol převážně ze zemí západní Evropy.