You are here

Jaké nástroje a postupy máme k výrobě nanomateriálů pomocí radiačně chemických metod? Jsou tyto metody použitelné i v průmyslovém měřítku? Co je to radiolýza a jaké jsou mechanismy vzniku nanostruktur v poli záření? Dozvíme se, jak připravit nanočástice a koloidy v kapalném prostředí pomocí svazků částic o vysoké energii.