You are here

Princip holografie objevil Denis Gabor v roce 1948. Od té doby představa zaznamenat informace o vícerozměrném objektu na méněrozměrném médiu získala na velké atraktivitě. Ukázalo se, že povrch černé díry by mohl být hologramem nesoucím informace o jejím nitru. Nemůže být nakonec celý vesmír jen holografickou projekcí? Pokud ano, kde je holografické plátno, na němž je zapsána informace o všem, co se ve vesmíru děje? Není ani vyloučeno, že holografický princip by mohl být řešením pro spojení obecné relativity s kvantovou teorií.