You are here

Výběr fotografií ze slavnostního otevření rekonstruovaných interiérů bloku 4 Strahovských kolejí.